Документа установе

Предшколски програм

i

Предшколски програм ПУ Бамби Опово

Преузмите

Статут

i

Статут ПУ Бамби Опово

Преузмите

i

Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе "Бамби" Опово

Преузмите

Пословници и правилници

i

Правилник о условима за упис и испис деце у предшколску установу Бамби

Преузмите

i

Пословник о раду Васпитно-образовног већа

Преузмите

i

Пословник о раду Управног одбора

Преузмите

i

Пословник о раду Савета родитеља

Преузмите

i

Правилник заштита података о личности

Преузмите

i

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце

Преузмите

i

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Преузмите

i

Правилник о организацији и систематизацији послова ПУ Бамби Опово

Преузмите

i

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Преузмите

Годишњи планови

i

Годишњи план рада ПУ Бамби Опово за радну 2023/2024. годину

Преузмите

i

Измена и допуна Годишњег плана рада ПУ Бамби Опово за радну 2022/2023. годину

Преузмите

i

Годишњи план рада ПУ Бамби Опово за радну 2022/2023. годину

Преузмите

i

Годишњи план рада директора за радну 2022/2023. годину

Преузмите

i

Годишњи план рада ПУ Бамби Опово за радну 2021/2022. годину

Преузмите

i

Годишњи план рада директора за радну 2021/2022. годину

Преузмите

i

Годишњи план рада предшколске установе Бамби Опово за радну 2020-2021 годину

Преузмите

i

Годишњи план рада установе за радну 2018-2019. годину

Преузмите

Годишњи извештаји

i

Извештај о раду директора за радну 2022-2023. годину

Преузмите

i

Извештаји о раду тимова за радну 2022-2023. годину

Преузмите

i

Извештај о раду предшколске установе „Бамби“ Опово за радну 2022-2023. годину

Преузмите

i

Полугодишњи извештај о раду установе за радну 2022-2023. годину

Преузмите

i

Полугодишњи извештај о раду директора за радну 2022-2023. годину

Преузмите

i

Извештај о раду директора за радну 2021-2022. годину

Преузмите

i

Извештаји о раду тимова за радну 2021-2022. годину

Преузмите

i

Извештај о раду предшколске установе „Бамби“ Опово за радну 2021/2022. годину

Преузмите

i

Полугодишњи извештај о раду директора за радну 2021-2022. годину

Преузмите

i

Полугодишњи извештај о раду установе за радну 2021-2022. годину

Преузмите

i

Извештај о раду установе за радну 2020-2021

Преузмите

i

Извештај о раду директора 2020-2021

Преузмите

i

Извештаји о раду тимова за радну 2020-2021

Преузмите

i

Годишњи извештај о раду директора за радну 2019-2020. годину

Преузмите

i

Годишњи извештај о раду установе за радну 2019-2020. годину

Преузмите

i

Полугодишњи извештај о раду директора за радну 2019-2020. годину

Преузмите

i

Полугодишњи извештај о раду установе за радну 2019-2020. годину

Преузмите

Одлуке

i

Одлука о расписивању конкурса

Преузмите