Документа установе

Предшколски програм

i

Предшколски програм ПУ Бамби Опово

Преузмите

Статут

i

Статут ПУ Бамби Опово

Преузмите

i

Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе "Бамби" Опово

Преузмите

Годишњи планови

i

Годишњи план рада ПУ Бамби Опово за радну 2022/2023. годину

Преузмите

i

Годишњи план рада директора за радну 2022/2023. годину

Преузмите

i

Годишњи план рада ПУ Бамби Опово за радну 2021/2022. годину

Преузмите

i

Годишњи план рада директора за радну 2021/2022. годину

Преузмите

i

Годишњи план рада предшколске установе Бамби Опово за радну 2020-2021 годину

Преузмите

i

Годишњи план рада установе за радну 2018-2019. годину

Преузмите

Годишњи извештаји

i

Извештај о раду директора за радну 2021-2022. годину

Преузмите

i

Извештаји о раду тимова за радну 2021-2022. годину

Преузмите

i

Извештај о раду предшколске установе „Бамби“ Опово за радну 2021/2022. годину

Преузмите

i

Полугодишњи извештај о раду директора за радну 2021-2022. годину

Преузмите

i

Полугодишњи извештај о раду установе за радну 2021-2022. годину

Преузмите

i

Извештај о раду установе за радну 2020-2021

Преузмите

i

Извештај о раду директора 2020-2021

Преузмите

i

Извештаји о раду тимова за радну 2020-2021

Преузмите

i

Годишњи извештај о раду директора за радну 2019-2020. годину

Преузмите

i

Годишњи извештај о раду установе за радну 2019-2020. годину

Преузмите

i

Полугодишњи извештај о раду директора за радну 2019-2020. годину

Преузмите

i

Полугодишњи извештај о раду установе за радну 2019-2020. годину

Преузмите