Исхрана

Циљеви и задаци исхране деце у предшколској Установи имају посебан значај. Они су један од главних фактора за правилан развој и здравље деце.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ У ИСХРАНИ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Z
Циљ и значај исхране деце у јаслама и вртићима има адекватну замену за највећи део породичне исхране, односно обезбеђује детету све потребне нутриенсе за време боравка у вртићу.
Z
Да деци у току свих оброка обезбедимо довољно времена да козумирају све што им је понуђено, а остале активности (васпитно-образовни рад, игра, спавање) планирамо у времену између оброка.
Z
Пружа могућност да се знање деце о правилној исхрани продубљује и да се ово искуство преноси у породицу.
Z
Режим исхране, односно време и редослед појединих оброка је оптималан, то јест прилагођен потребама деце, времену доласка и одласка детета из вртића или дужини боравка у вртићу, узраста деце, нутритивне и естетске карактеристике хране.
Z
Да однос особља према деци док једу буде стрпљив, толерантан, без пожуривања, претњи и слично, као и то да особље обедује заједно са децом и да својим примером утиче на ставове деце према храни и понашању деце за столом.
Z
Да оброци буду правилно сервирани, како би задовољили неопходне нутративне и естетске карактеристике хране.
Z
Правилна исхрана има и васпитну улогу у формирању позитивних навика у исхрани, посебно у навикавању деце на поједине намирнице веће биолошке вредности, а које се у нашим породицама недовољно користе или нису припремљене на адекватан начин.

Месечни јеловник

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ НУТРИЦИОНИСТЕ
Z
Учествовање у планирању и набавци намирница
Z
Континуирани рад на унапређењу исхране (планирање и праћење исхране и вођење евиденције о томе)
Z
Организовање активности са децом из области исхране
Z
Сарадња са надлежним институцијама и другим предшколским установама
Z
Израда јеловника у складу са нормативима и остваривање увида у реализацију јеловником планираних оброка
Z
Израда рецептура производа и увођење нових
Z
Сарадња са васпитачима, медицинским сестрама и сестрама на превентиви ради унапређења квалитета исхране
Z
Контрола хигијене и исправности животних намирница као и контролу пратеће документације о здравственој исправности намирница
Z
Контрола квалитета готових производа
Z
Сарадња са родитељима
Z
Лично стручно усавршавање и едукација запослених из ове области
t

Имате питања?

Пошаљите упит

Уверите се сами!

Посетите нас

l

Спремни за упис?

Пријавите се