Упис деце

Упис је завршен у прeдшколској установи "Бамби" 30. априла а родитељи ће накнадно бити обавeштeни о исходу конкурса на огласној табли установe и на сајту установe о дeци која су примљeна у вртић.

Пријем деце у Установу се врше према расположивим смештајним капацитетима и организује се почетком јуна месеца.

Пријем захтева (молби) врши се преко Портала еУправa, у делу Услуге eВртић.

Попуњавањем захтева, родитељ нема обавезу да прибавља додатна документа (извод из матичне књиге рођених и потврду о запослењу), јер се аутоматски прибављају.

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије.

За децу жртве насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем,али је потребно да доставе додатну документацију на адресу електронске поште evrticuzice@gmail.com kojом се доказује наведени статус.

Додатне информације можете добити на број телефона 060/7287050.

По пријему детета у Установу, родитељи закључују Уговор о коришћењу услуга. При закључивању уговора потрбно је да присуствују оба родитеља.

Родитељи су дужни да на време измирују своје обавезе према Установи. У противном, Установа ће применити принудну наплату услуга .

Све захтеве можете преузети у вртићу Бамби Опово.

i

Листа уписане деце за радну 2022/23 годину

Преузмите