О нама

Наш историјат, циљ, мисија и визија

1910.

Почетак

Прва одлука о формирању „Предшколског одељења“ донета је 1910. године, а две године касније 1912, „Предшколско одељење“ почело је са радом. Као такво у саставу школе радило је до 1936. Нова одлука да се организује рад са предшколском децом опет у облику предшколског одељења при основним школама донета је 1965. Она се односила на школе свих насељених места у нашој општини: Опово, Сакуле, Баранда и Сефкерин.

Већ сам назив „Предшколска одељења“ при основном школама говори о томе да је реч о полуднвном боравку за децу у годинама пред полазак у школу.

Баранда, Сефкерин, Сакуле

У насељеном месту Баранда, при изградњи основне школе 1989. , изграђен је наменски објекат за потребе предшколске деце који се налази у Маршала Тита бб.

У насељеном месту Сефкерин због недостатка простора у оквиру основне школе предшколска група се 1992. смешта у адаптирани простор месне заједнице на спрату, а од 19. октобра 2009. у нови објекат који се налази на адреси Парковска.

У насељеном месту Сакуле 1980. дограђен је предшколски простор при основној школи.

Опово

Први наменски објекат за предшколску децу изграђен је у Опову 1978. у улици Бориса Кидрича 10б чиме су створени услови за целодневни боравак који је почео са радом 1.јануара 1987.

Матични објекат у Опову обухвата децу полудневног, целодневног боравка и децу која су обухваћена припремним предшколским програмом док су у насељеним местима Баранда, Сакуле и Сефкерин, обухваћена деца која раде само по припремном предшколском програму, полудневни боравак.

Наша лична карта

Опово

Предшколска установа „Бамби“

Бориса Кидрача 106

013/681- 660, 013/682-277

Сакуле

Предшколска установа „Бамби“

Маршала Тита 9

Баранда

Предшколска установа „Бамби“

Маршала Тита 12

013/686-459

Сефкерин

Предшколска установа „Бамби“

Парковска 2

013/684-556

Мисија предшколске установе „Бамби“ Опово је да стварамо средину која уважава и подстиче психофизички развој и напредовање деце, у сарадњи са родитељима као активним партнерима у васпитавању и где негујемо сарадњу са установама из локалне заједнице.
Визија наше установе је да постанемо установа где ћемо обухватити што више деце, која расту и развијају се у подстицајној и квалитетној васпитно- образовној средини, уз активно учешће родитеља у васпитно-образовном процесу, у атмосфери где се негује позитивна професионална комуникација и где тежимо развоју стручних компетенција запослених.

Наш циљ

„У НАШОЈ УСТАНОВИ СРЦЕМ СЕ ПИШЕ СА ПОРУКОМ СВИМА ДА НАС БУДЕ ВИШЕ“